Svetelné zdroje>LED trubice>Elektronický predradník (ECG)