Svetelné zdroje>Žiarivky (trubice)>Štartéry>Samostatné zapojenie s 230 V ~