Svetelné zdroje>Žiarivky (trubice)>Štartéry>Sériové zapojenie s 230 V ~